Lidt omkring os

aq_block_1-image

Vi har endnu ikke oplevet, at undervisere ikke ønsker forandring. Denne myte møder vi gang på gang ude på skolerne. Hvordan kan det være?

Hver dag træffes ledelsesmæssige beslutninger, som har betydning for skolens daglige drift. Som enhver anden virksomhed er dette en nødvendighed for at skabe et højt fagligt niveau og en sund økonomi.

Desværre ser vi bare, at disse beslutninger tit bliver taget på øverste niveau uden at involvere de aktive parter, ex. underviserne, da de ofte er dem, som konkret skal løse opgaven. Dette skaber unødvendige konflikter og man kan undre sig over, at det alligevel sker gang på gang. Nuvel, det er ikke alle ledelsesmæssige beslutninger som er lige populære, enddog nødvendige, men ofte handler det om manglende aktiv involvering og ejerskab fra de ansattes side. Denne friktion kan være den rene gift for enhver proces, når et nyt projekt skal påbegyndes.

HVAD LAVER VI?

Siden 2009 har Ecens leveret mangfoldig digital distribueret læring til undervisningssektoren.

Fra basal projektledelse til komplicerede implementeringsprocesser, fra konceptualisering af digitale undervisningsmodeller til dokumenteret fastholdelse - og frafaldsstrategier, fra videokonference & live webcasting til onlinekurser.
Vi skaber solide løsningsmodeller til skolerne som duer.

HVORDAN GØR VI?

Hvert fagområde har sin kultur og sin egen diskurs.
På almindelig dansk betyder det, at hvis man prøver overføre et koncept fra et fagområde til andet fagområde uden at have ovenstående in mente går ting galt.

Derfor lytter, analyserer og vurderer vi hver enkelt opgave uden at stikke blår i øjene på folk. Det indledende møde er altid uforpligtende.

HVORFOR VÆLGE OS?

Ecens trækker på kompetencer fra både erhvervslivet og den akademiske verden.

Det giver ex. ingen mening at skulle forstå en VVS - lærlings verden med mindre man også kender til byggebranchens kulturelle diskurser. Det virker umiddelbart logisk, men ikke desto mindre oplever vi ofte at dette forhold bliver undervurderet.

Derfor er vi enormt optaget, at vores profil passer ind i jeres i behov. Vi få de svære brikker til at falde på plads.

Vores team

ecens

Lasse Ziska

Special konsulent & indehaver
Kontakt os
team2

Preben Lind Jensen

Teknisk & pædagoisk supporter
Kontakt os
Michael-noe-1-m4u77fbpc41ufqdw6rpqw8z6yz7dmvma9nwdge7vd4

Michael Noe

Web & Design
Kontakt os

Ydelser

 

Udarbejdelse af digital distribueret læring til alle undervisningsniveauer

Med b.la. Erhvervsskolereformen er der kommet et øget krav til digital distribueret læring på ungdomsuddannelser. Det stiller store krav til skolens organisation, og ikke mindst til de undervisere som skal varetage deres daglige funktion. For nogle fagområder er denne udvikling blevet imødekommet for mange år siden, mens andre fagområder stadig bliver undervist på samme måde, som man altid har gjort, hvilket nærmest har været et stolt mantra. Spørgsmålet er nu bare, hvordan kommer man i gang? Og hvis der findes en fælles strategi, hvordan skal den så rent praktisk føres ud i livet? Og hvem understøtter denne proces, alt imens eleverne forventer et højt fagligt niveau, når de møder ind til undervisningen? Rigtig mange undervisere føler sig isoleret, alene og frustreret i denne proces.

Ecens har stor erfaring i at udarbejde digitale distribueret læringskoncepter, heri hands-on forløb som giver underviserne en reel mulighed for at kunne afprøve egne nye metodikker med nye materialer og ny teknologier, som kan bruges i undervisningen.

Etablering af onlinekurser – og onlineundervisning

Fremtidens undervisning kommer til at ske uafhængigt af tid og sted. Skolerne besidder allerede det høje faglige niveau, men mangler en løsningsmodel til at bygge en onlineoverbygning på deres allerede etablerede uddannelser. Det vil dels skabe større fleksibilitet for både elever og underviser. Det vil dels skabe en større merværdi for skolen og dets brand og ikke mindst dels en større bundlinje. Onlinekurser som business case er oplagt mulighed for hurtigt at udvide sit kundegrundlag og blive det førende uddannelsessted i Danmark. Summa sumarum, hvordan kan skolen få mere ud de ressourcer, som den allerede har på skolen?

Siden 2009 har Ecens systematisk arbejdet med udviklingen af onlinekurser – og onlineundervisning for både den offentlige – og private sektor.

Konsulentrådgivning i fastholdelse – frafaldskoncepter i alle uddannelsessektorer

Selv mener vi at frafaldsbegrebet efterhånden er godt slidt og skal anskues på en helt ny måde. Over de sidste 10 år er det lavet  rigtig mange gode indsatser som imødekommer frafald, men desværre er de fleste af disse indsatser enten adhoc etableret eller mangler en systemisk tilgang. Hvis det skal virkelig skal batte skal bolden spilles over på elevernes bane og tænkes sammen i hele uddannelsen. COMBAR konceptet tager netop højde for dette. Udover at identificerer den enkeltes elevs personlige barrierer giver den og så underviserne et kompetenceredskab til at kunne imødekomme disse barrierer gennem et struktureret samarbejde mellem eleven, skolen og praktikstedet. Denne tilgang har praktikstederne meget længe efterspurgt.

Ecens besidder højeste kompetenceniveau i at afholde kurser i COMBAR konceptet samt uddannelse af nøglepersoner på uddannelsesinstitutionerne til at agere som lokale ressourcepersoner i brugen af COMBAR.

Konsulentrådgivning i brugen af live webcasting til konferencer og webinar

En af finanskrisens første sabelhug var b.la. at skære ned på udgifter til efteruddannelse og seminarer. Med brugen af videokonferencesystemer blev en eksplosiv udvikling igangsat. Med webinar begrebet er det nu muligt, at erstatte de tidligere støvede seminarer med den digitale tidsalder og webcaste direkte ind i undervisningen eller lærerværelse fra konferencer eller tilgå optagelserne senere til gennemgang eller eksamenslæsning. Vi leverer naturligvis både videokonferencesystem og teknisk  udstyr; HD Kamera, trådløse mikrofoner, modlys etc.

Vi kan også sende live webcast fra politiske årsmøder eller regnskabsforelæggelser i erhvervslivet.

Ecens er ekspert i anvendelse af videokonferencesystemer ex. Adobe Connect pro til bryde de normale grænser for konventionel undervisning og mødevirksomhed.

Konsulentrådgivning med den grønlandske uddannelselssektor og grønlandske studerende/elever i Danmark

Ecens har mange års erfaring med den grønlandske uddannelsessektor både med uddannelser i Grønland og grønlandske studerende/ elever under uddannelse i Danmark. Ecens besidder i særdeleshed et stort netværk af nordatlantiske kontakter, og de interkulturelle kompetencer som er nødvendig for at kunne navigere i forskellighederne mellem den danske og grønlandske kultur. Ud fra en grønlandsk kontekst ved vi, hvilke fastholdelsesindsatser som virker i ungdomsuddannelser, og hvilke mekanismer der er i spil, når en grønlandsk stud. / elev under uddannelse i Danmark er frafaldstruet . I Danmark siger man at. “Den der tier samtykker”. Sådan er det ikke i Grønland. Derfor bliver mange grønlandske stud./elever ofte misforstået i Danmark og føler sig isoleret og alene under uddannelsesophold i Danmark.

Hvad siger vores kunder?

Niels Mølhave Rasmussen, Inspektør, Hair & Welness afd., Syddansk Erhvervsskole, Odense.

“Vores samarbejde med Ecens har totalt ændret vores tilgang til fastholdelse af elever i uddannelse…med COMBAR konceptet fik vi etableret et meget tættere samarbejde med elev, skole og mesteren.”

Jens Jørgen Jørgensen, Produktionsdirektør, Praxis.

“Ecens har igennem flere år været en stærk samarbejdspartner for os, som har kunnet løse og færdigegøre konsulentopgaver med højt kompetence niveau.”

John K. Olesen, Partner, Zaqsolutions A/S
“Ecens udgør et vigtigt bindeled for os mellem brugere og skolerne. IT systemer skal formidles med forståelse for den enkeltes
behov og situation. Den ekspertise leverer Ecens på meget tilfredstillende vis.”

Showcase

Kontakt os